NesTest

היה זה יום גשום, בלי הרבה מה לעשות. ישבנו בבית וחשבנו... מה אפשר לעשות עם נסטי אפרסק?
לשים חלב? לשים סוכר? מלח? קרקרים?!
כל זאת ועוד תיעדנו וגם אתם יכולים ליהנות מהניסויים המרגשים שלנו